IP Bazlı Sorunlar

Posnet sistemindeki en önemli güvenlik önlemlerinden biri, sisteme sadece belirli ip'lerden işlem gönderilebilmesidir. Ayrıca işlem paketindeki mid ve tid bilgisi de, ip bilgisi ile karşılaştırılarak kontrol edilmektedir. Böylece firmalar sadece doğru ip'lerden, doğru mid ve tid bilgileriyle işlem gönderebilmektedirler.

Her posnet firması üyelik sürecinin en başında, işlem göndereceği sabit ip'yi bildirmek zorundadır. Bu şekilde bildirilen ip'ler dışındaki ip'lerden gelen istekler, içeriklerine bakılmaksızın görmezden gelinirler.

! Üyelik sürecinin başında YKB'ye bildirilen ip'nin, internete çıkış ip'niz olması çok önemlidir. Birçok firma sunucularının internete çıkışından önce güvenlik duvarları (firewall) kullanmaktadırlar. Bu durumda YKB'ye bildirilmesi gereken (ve ASPi DLL gibi teknolojileri kullanan firmaların ownIP parametresine girmeleri gereken) ip, sunucularının ip'si değil, güvenlik duvarı sunucularının ip'sidir. Aşağıdaki 2. kontrol adımında da bu kontrol yapılmaktadır.

Eğer bir hata açıklamasından bu sayfaya yönlendirildiyseniz, IP bazlı bir sorun yaşıyorsunuz demektir. Aşağıdaki adımları kontrol etmelisiniz:

 1. Sabit ip'niz posnet sistemine tanıtıldı mı? Bunu anlamak için bankamıza bildirdiğiniz ip'yi kontrol etmelisiniz.

 2. Sabit ip'nizi doğru bildiğinizden emin misiniz? Bir çok firmaya İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP) tarafından bankamıza bildirilmek üzere sabit ip'leri iletilmektedir. Ancak bazı durumlarda bildirilen ip'ler yanlış olmaktadır. Bu durumların başında, web sunucunuzun internet bağlantısının bir güvenlik duvarı (firewall) üzerinden yapılması gelmektedir. Web sunucunuzun internet bağlantısının bir güvenlik duvarı üzerinden olması durumunda, YKB'ye bildirilmesi gereken sabit ip web sunucunuzun ip'si değil, güvenlik duvarınızın sabit ip'sidir.

  XML, PHP ve Java çözümlerimizi kullanan firmalar, aldıkları 148 hatasının respText kısmında, isteklerinin Posnet sistemine hangi IP'den geldiğini görebilirler. Bu bilgi ayrıca kendilerine dönülen XML paketindeki yourIP parametresinde de bulunmaktadır. Bu ip'nin posnet.destek@ykb.com adresine mid/tid bilgisiyle birlikte gönderilmesiyle ip sorunu çözümlenebilir.

  Web sunucunuza doğrudan erişiminiz varsa, IP Yardım Sayfasını web sunucunuzda çalıştıracağınız bir web tarayıcı programıyla açarak Posnet sisteminin ip'nizi ne şekilde gördüğünü belirleyebilir, bu ip'yi destek grubuna bildirerek ip bazlı sorununuzu çözebilirsiniz.

  Web sunucunuza doğrudan erişiminiz yoksa, yukarıda belirtilen işlemin web sunucunuza erişimi olan yetkililer tarafından yapılması gerekmektedir.

 3. (ASP ve DLL çözümleri için) OwnIP parametreniz doğru mu? ASP ve DLL çözümümüzü kullanan firmalar, sabit ip'lerini bankamıza bildirmek zorunda olmalarının yanında, çağırdıkları bir fonksiyona parametre olarak da göndermek zorundadırlar. Firmalar ownIP parametresine, bankamıza bildirdikleri ip'den farklı bir ip'yi girerlerse işlem yapamazlar (Çağırdıkları fonksiyon 103 hatası döner). Bu nedenle ownIP parametresiyle bankamıza bildirdiğiniz ip'yi karşılaştırıp aynı olduklarından emin olmalısınız.

 4. Doğru mid/tid ile mi işlem yapmaya çalışıyorsunuz? Hangi ortamda işlem yapıyorsanız, o ortam için size bildirilmiş olan mid-tid ile işlem denemelisiniz. Mid - tid bilgisi, test veya üretim ortamı ayarlarınızın size bildirildiği eposta içinde bulunabilir. Eğer bu epostayı kaybettiyseniz,

  başvurarak bilgilerin tekrar gönderilmesini sağlamalısınız.

  Mid - tid bilgisini, Posnet Yönetici Ekranları'na giriş yaptıktan sonra, sol tarafta bulunan menüdeki Yönetici ekranların zaten giriş yaptıysanız, bu butona şimdi tıklayabilirsiniz. butonu ile de görebilirsiniz.

 5. İşleminizi doğru ortama mı gönderiyorsunuz? Bir çok firma, yukarıdaki adımları doğru yapmasına rağmen, işlemini yanlış ortama gönderdiği için ip bazlı sorunlar yaşamaktadır. Burada kontrol edilmesi gereken, işlemin doğru ip veya URL'ye gönderilip gönderilmediğidir. Hangi ortamda işlem yaparken hangi adres veya ip'ye işlem gönderilmesi gerektiği aşağıda özetlenmiştir:

  Test ortamında (sadece test kartlarıyla) işlem yapıyorsanız
  ASP, DLL kullanan firmalar: 193.254.228.53
  Java, XML kullanan firmalar: http://setmpos.ykb.com

  Üretim ortamında (gerçek kartlarla) işlem yapıyorsanız
  ASP, DLL kullanan firmalar: 193.254.228.100
  Java, XML kullanan firmalar: https://www.posnet.ykb.com

  Bu bilgiler test ve üretim ortamıyla ilgili bilgileri içeren epostalarda da bulunmaktadır.

  Bir çok firma, işlemlerin gönderileceği adresi bir konfigürasyon dosyasından veya veritabanından okumaktadır. Ancak geliştirme aşamasında, kodun bazı noktalarına işlemlerin gönderileceği adres gömülmekte, sonra da bu unutulmaktadır. Bunun ardından ip bazlı sorunlar yaşanmakta, sorunun nedeninin işlemlerin yanlış adrese gönderilmesi olduğunun anlaşılması çok zaman almaktadır. Bu adımda bahsedilen kontrolün yapılması, firmalara çok zaman kazandıracaktır.

Teknik Destek Alınması

Yukarıda belirtilen adımları gerçekleştirdiğiniz halde sorun giderilemedi ise, posnet.destek@ykb.com adresinden yardım talep edebilirsiniz. Teknik desteğin size hızlı şekilde dönebilmesi için aşağıdaki bilgileri de epostanızda belirtmeniz gerekmektedir:

Bankaya Bildirilen Sabit IP'nin Görüntülenmesi:

Eğer bankamıza bildirdiğiniz sabit ip'nizin doğru tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol etmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

 1. Posnet yönetici ekranlarına giriş yapın (Test ortamı için http://setmpos.ykb.com adresine, üretim ortamı için https://www.posnet.ykb.com adresine giriş yapmalısınız).

 2. Soldaki menüden Yönetici ekranların zaten giriş yaptıysanız, bu butona şimdi tıklayabilirsiniz. linkini seçin. Sağ tarafta çıkacak bilgilerden Sabit IP bilgisini kontrol edin. (test ortamında tüm firmalara aynı mid ve tid verildiğinden, burada çok sayıda ip görebilirsiniz). Eğer sabit ip'niz yanlış ise,

  üye işyeri no.nuz ile birlikte doğru ip adresinizi bildirmelisiniz. Sabit IP'nizi öğrenmek için IP Yardım Sayfasını kullanabilirsiniz.